بازاریابی دیجیتال:
مطابق با جدیدترین مطالعات دیجیتال مارکتینگ، استراتژی بازاریابی دیجیتال توسط ۴۶ درصد از برندهای دنیا استفاده نمی شود . این در حالی است که ۱۶ درصد از میزان باقیمانده که استراتژی تدوین کرده اند، آن را در برنامه های بازاریابی خود لحاظ نمی کنند. اما به واقع چطور بدون داشتن یک استراتژی مناسب، می توان در دنیای بازاریابی دیجیتال موفق عمل کرد؟
حال زمان آن فرا رسیده تا با انجام برنامه ریزی استراتژیک، از این تشویش و سرگردانی رهایی یافته و در راستای چشم انداز های خود قدم برداریم. در اینجا مهمترین مراحلی را که در تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال طی می کنیم را برای شما آورده ایم.

مراحل بازاریابی دیجیتال :

مرحله اول ) چشم انداز شما را شناسایی می کنیم
قبل از هر چیز از شما می پرسیم، چه در ذهن می پرورانید؟ می خواهید به کجا برسید؟ هدف نهایی شما چیست؟ در نهایت به دنبال چه چیزی هستید؟ زمانی که هدف و چشم انداز را مشخص نکرده اید، نمیدانیم چه بودجه ای باید هزینه کنیم، چه روش هایی را برای بازاریابی و تبلیغات باید به کار گیریم و در نهایت اینکه کجا، از طریق چه کانال های توزیعی و برای چه جامعه هدفی باید استراتژی های خود را تدوین کنیم.
مرحله دوم ) گذشته‌ی شما را به دقت آنالیز می کنیم
مرحله سوم ) مشتریانِ هدف شما را شناسایی می کنیم
مرحله چهارم ) ابزارهای بازاریابی دیجیتال را تعیین می کنیم
مرحله پنجم ) برنامه ریزی استراتژیک انجام می دهیم.